วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555

destroyer

อาชีพ worrior เปลี่ยนเป็น mercenary และพัฒนาต่อไปเป็น destroyer

การอัพสกิล warrior


การอัพสกิล mercenaryไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น